Drukuj

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy,z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trylogii 2/16 (01-982).

2. Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym sprawie ochrony danych osobowych:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane kontaktowe

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z udzieleniem przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji celowej na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z  2019 poz. 847), dot. realizacji zadania związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego oraz w szczególności w celu rozliczenia i kontroli wykonania ww. zadania, a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) dotyczącej ww. zadania.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych, za wyjątkiem Ministra Sportu i Turystyki oraz urzędu obsługującego Ministra Sportu i Turystyki, jakim jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, organów prowadzącym postępowania kontrolne w zakresie zadania zleconego do realizacji, a także w związku z ewentualnym udzielaniem informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie dotyczącym ww. zadania.

6. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 4 powyżej oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych, wskazanych
w przepisach o archiwizacji.

7. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.           Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, której udzielenie warunkuje udział w projekcie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niezbędne do prawidłowej realizacji zadania związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

msitur      171dcb43f9e1ec5f1d69054d2e1bf253      49ee2ed71263f861e920ca7438b2a544    918af8c200d9f3579d32073298e218ca           head logo