Drukuj

O nas

Zespół Sportu Młodzieżowego został utworzony w Instytucie Sportu w Warszawie w roku 2013. Wówczas głównymi zadaniami Zespołu było opracowanie i wdrożenie do pilotażu programu „Multisport", którego ideą jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, poprzez ich udział w regularnych i bezpłatnych zajęciach sportowych. Jednocześnie Zespół współpracował z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy projektowaniu kolejnych programów adresowanych i upowszechniających sport wśród dzieci i promujących postawy prozdrowotne: „Mały Mistrz" i „Umiem pływać". Innymi sprawami nadzorowanymi przez Zespół było przedstawienie w formie raportów z przebiegu szkolenia sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach szkolonych przez polskie związki sportowe w ramach realizacji „Pilotażowego programu dofinansowania zadań zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie przygotowań i udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców w 2013 roku prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego".
Od 2014 roku Zespół Sportu Młodzieżowego współpracuje z Departamentem Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w procesie transformacji systemu sportu młodzieżowego w Polsce, dostarcza niezbędne dane i informacje do podejmowania decyzji dotyczących przyszłego kształtu systemu sportu młodzieżowego.

Główne zadania Zespołu obejmują:

 1. zbieranie informacji dotyczących systemu sportu młodzieżowego;
 2. prowadzenie bazy danych wyników sportowych w systemie sportu młodzieżowego;
 3. opracowanie koncepcji zarządzania talentami sportowymi;
 4. przygotowywanie analiz, opracowań i raportów na potrzeby Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
 5. wydawanie publikacji dotyczących sportu młodzieżowego;
 6. diagnozowanie, monitoring, ewaluację systemu organizacji sportu młodzieżowego;
 7. przygotowanie projektu zmian w organizacji, finansowaniu i zarządzaniu w systemie sportu dzieci i młodzieży, zgodnie z priorytetami przyjętymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, z uwzględnieniem celów w sporcie kwalifikowanym oraz powszechnym;
 8. wprowadzanie modyfikacji w Systemie Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży, przygotowanie odpowiedzi na wystąpienia polskich związków sportowych dotyczących zmian w regulaminach współzawodnictwa młodzieży;
 9. zacieśnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu młodzieżowego;
 10. monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do sportu młodzieżowego;
 11. stworzenie strony www o charakterze informacyjno-bazodanowym, dedykowanej sportowi młodzieżowemu;
 12. analizę i monitoring działań bieżących w systemie sportu młodzieżowego – akcji szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
 13. udział i organizację konferencji, konsultacji i spotkań z interesariuszami dotyczących sportu młodzieżowego.

Zespół Sportu Młodzieżowego funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Instytutu Sportu w Warszawie, który jest instytutem badawczym, wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań na rzecz sportu i utrzymującym długoletnią współpracę z wieloma polskimi związkami sportowymi m. in. w zakresie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Instytut Sportu współpracuje także z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie realizacji wielu zadań, w tym także Programu Szkolenia
Młodzieży Uzdolnionej Sportowo (od 2009 r. prowadzi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki zadanie dotyczące identyfikacji talentów sportowych) oraz projektów o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Instytut Sportu zatrudnia kadrę naukowo-badawczą, doświadczonych trenerów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i szkoleniowych oraz pracowników działu administracyjno-księgowego, wyspecjalizowanych w planowaniu, realizowaniu i rozliczaniu zadań ze środków publicznych. Kwalifikacje pracowników Instytutu Sportu dają gwarancję właściwej realizacji tego typu zadań.