Drukuj

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

1. W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są w dwóch niezależnych od siebie grupach, następujące zawody:

1.1. dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za podstawę do naboru dla sportu wyczynowego.

1.2. dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. Celem zawodów określonych w punkcie 1.1. jest:

 • popularyzacja i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,
 • rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach.

2.1. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie:

 • Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS), organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
 • innych zawodów sportowych, organizowanych przez ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu;

2.2. Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży mogą być rozgrywane od etapu szkolnego do maksymalnie poziomu wojewódzkiego.

3. Celem zawodów określonych w punkcie 1.2 jest:

 • rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w sportach olimpijskich,
 • rozwój sportów uprawianych w poszczególnych województwach,
 • objęcie wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia i współzawodnictwa zawodników, począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora, aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego w rywalizacji międzynarodowej w kategorii seniorów,
 • dokonywanie corocznej analizy współzawodnictwa i oceny pracy w poszczególnych sportach, klubach, gminach, powiatach i województwach.

3.1. Zasady organizacyjne, zasady oceny i ramowy program poszczególnych zawodów systemu precyzują regulaminy szczegółowe SSM.

3.2. Zasady techniczne i sportowe poszczególnych zawodów precyzują szczegółowe regulaminy polskich związków sportowych (pzs).

3.3. Zawody dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:

 • Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grach), Mistrzostw Polski Młodzików (MPMło), Pucharu Polski Młodzików (PPMło),
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM-MPJm),
 • Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ),
 • Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);

3.4. Zawody rozgrywane są na następujących szczeblach:

 • wojewódzkim,
 • międzywojewódzkim – strefowym,
 • ogólnopolskim.

 

 Pobierz artykuł w formacie Adobe PDF

msitur      171dcb43f9e1ec5f1d69054d2e1bf253      49ee2ed71263f861e920ca7438b2a544    918af8c200d9f3579d32073298e218ca           head logo