Drukuj

Zmiany personalne w naszym Zespole!

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, że od dnia 1 stycznia br. pracę w Zespole Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego na stanowisku specjalisty analityka rozpoczęli panowie Mirosław Pikierski oraz Konrad Świętochowski (koordynator). Do obowiązków obu panów będą należały, między innymi:

  • bieżąca analiza, kontrolowanie i monitorowanie systemu sportu młodzieżowego;
  • gromadzenie danych o realizacji programu sportu młodzieżowego;
  • współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi dotycząca zasad punktacji i regulaminów SSM;
  • przygotowywanie innych analiz i opracowań dotyczących procesów zachodzących w sporcie zleconych IS-PIB.
  • opracowanie prototypowej wersji nowego systemu informatycznego wspierającego przygotowanie rankingów
  • Systemu Sportu Młodzieżowego w latach 2019 i kolejnych

Życzę udanej i konstruktywnej współpracy.

Koordynator Zespołu Sportu Młodzieżowego

Włodzimierz Pazik