Drukuj

Szkolenie dotyczące tworzenia perspektywicznych programów szkolenia

Szanowni Państwo

W dniach 22-23.03.18 w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie dotyczące tworzenia perspektywicznych programów szkolenia w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i szkołach sportowych.

Uczestnikom spotkania przekazano skrypt z wytycznymi do opracowywania wieloletnich programów szkolenia w sportach realizowanych w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.

Wytyczne będą pomocne do opracowywania przez właściwe pzs poprawionych lub nowych programów szkolenia, przekazanych następnie do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki. 

 

zasady