Drukuj

Nowa osoba w naszym Zespole!

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, że od dnia 1czerwca br.  pracę w Zespole Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego na stanowisku  specjalisty analityka rozpoczęła pani Monika Ślęzak. Do jej obowiązków będą należały, między innymi:

  •     bieżąca analiza, kontrolowanie i monitorowanie systemu sportu młodzieżowego;
  •     gromadzenie danych o realizacji programu sportu młodzieżowego;
  •     współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi dotycząca zasad punktacji i regulaminów SSM;
  •     przygotowywanie innych analiz i opracowań dotyczących procesów zachodzących w sporcie zleconych IS-PIB.

Życzę  udanej i konstruktywnej współpracy.

Koordynator Zespołu Sportu Młodzieżowego

Włodzimierz Pazik