Decyzja Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”


Decyzja Nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 2017 r
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2017”.


Decyzja Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”


Decyzja Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”

 

msitur      171dcb43f9e1ec5f1d69054d2e1bf253      49ee2ed71263f861e920ca7438b2a544    918af8c200d9f3579d32073298e218ca           head logo