Decyzja Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 roku”


Decyzja Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich w roku 2016”


Decyzja Nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich”


Decyzja Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych”

Załącznik
- wykaz sportów, w których prowadzi się szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach wiekowych młodzik i junior młodszy

Decyzja Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”


Decyzja Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań związanych z organizacją Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w roku 2016”


Decyzja Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2016”

msitur      171dcb43f9e1ec5f1d69054d2e1bf253      49ee2ed71263f861e920ca7438b2a544    918af8c200d9f3579d32073298e218ca           head logo